แจ้งโอนเงินค่าสินค้า​

ขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้การสนับสนุน GALAXY Fitness หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินทางตามแบบฟอร์มนี้ได้เลย

หรือสามารถแจ้งการโอนเงินทางช่องทางอื่นๆ กับทางเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน