ลงทะเบียนประกันสินค้า

เพื่อความสะดวกในบริการหลังการขาย และทำให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าทำการ ลงทะเบียนรับประกันสินค้า เพื่อยืนยันการเป็นลูกค้าและเป็นเสมือนใบรับประกันสินค้าออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง และทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บกล่องสินค้าไว้อย่างดี อย่างน้อย 7 วัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง 

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนประกันสินค้า สามารถติดต่อทางบริษัทได้ตามช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่องทางการสั่งซื้อ *