ปั่นจักรยาน 10, 20, 30 นาที ลดได้กี่แคลลอรี่

 

การลดแคลอรีจากการปั่นจักรยานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น น้ำหนักของบุคคล, ความเร็ว, และความหนักของการออกกำลังกาย. นอกจากนี้, ระดับความพยายามและความหนักของการใช้งานก็มีผล.

 

อย่างไรก็ตาม, เพื่อให้คำตอบที่แม่นยำมากขึ้น, ต้องรู้จำนวนนาทีที่ใช้ปั่นจักรยานที่ความเร็วที่แนะนำ. นั่นคือ, การลดแคลอรีจะขึ้นอยู่กับความหนักของการใช้งาน.

 

โดยทั่วไปแล้ว, การปั่นจักรยานที่ความเร็วปานกลาง (ประมาณ 12-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) สามารถทำให้ร่างกายใช้งานได้ประมาณ 240-300 แคลอรีต่อชั่วโมง, ดังนั้น:

 

10 นาที: ประมาณ 40-50 แคลอรี

20 นาที: ประมาณ 80-100 แคลอรี

30 นาที: ประมาณ 120-150 แคลอรี